Sploty - SPLOT DZIEWIARSKI

02:44

Drugi film uczący kolejnego, bardzo popularnego splotu - SPLOTU DZIEWIARSKIEGO. 
Splot ten powstaje w wyniku połączenia znanego już Wam splotu ósemkowego ze SPLOTEM ÓSEMKOWYM ODWROTNYM, który na tym filmie również pokazuję.

Zasada dla splotu dziewiarskiego jest prosta: co drugi rządek zmieniamy splot ze splotu ósemkowego na splot ósemkowy odwrotny.

Zapraszam do nauki!You Might Also Like

0 komentarze